Mijn aanbod komt op een woningplatform waar ik geen afspraken mee heb gemaakt. Wat kan ik doen?

Mijn aanbod komt op een woningplatform waar ik geen afspraken mee heb gemaakt. Wat kan ik doen?

Inleiding

Is jouw woningaanbod voorzien van een Pararius Office tracking pixel? Dan kan je traceren wie jouw foto's heeft overgenomen en heeft gepubliceerd op andere locaties. Weet je niet wat een "tracking pixel" is? Neem contact met ons op! 
Het is niet toegestaan om foto's en teksten (in de model sommatiebrief worden dit de “werken” genoemd) te kopiëren en/of te publiceren zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Als je wil optreden tegen deze inbreuken, dan kan je juridische maatregelen treffen. Pararius Office biedt hiervoor, in samenwerking met LAWFOX Advocaten, een model sommatiebrief aan die je als opzet kan gebruiken voor een sommatiebrief. Met deze sommatiebrief vraag je om het gebruik van de werken te staken opdat je woningaanbod van deze website verdwijnt. Mocht de tegenpartij geen gehoor geven aan de sommatiebrief, dan kan je, tegen gereduceerde kosten, de zaak uit handen geven aan LAWFOX.

Tips

De sommatiebrief betreft, zoals gezegd, een model en is nadrukkelijk niet op maat gemaakt, en betreft geen advies. De feiten en omstandigheden van het geval zijn daarvoor van belang. Met deze toelichting geven we je daarom tips om de brief zelf nader invulling te geven:

1. Over welke foto's gaat het? En worden er misschien ook teksten overgenomen? Controleer of de foto en teksten inderdaad op de website van de ander staan, en waar. Leg dit gebruik vast alvorens je de sommatiebrief verstuurd. Bijvoorbeeld door het maken van screenshots (inclusief datum en tijd) of print de pagina's uit. Stel het formaat vast van de foto (in pixels) door het maken van een printscreen van de gehele pagina, en leg zo vast op welke pagina de foto staat. Probeer in dezelfde printscreen ook de datum en het tijdstip vast te leggen in de menubalk van de browser. Naast de noodzakelijke vastlegging van de overtreding kan deze informatie op een later moment eventueel ook relevant worden voor het bepalen van de schade. De schadebepaling is namelijk onder meer afhankelijk van de locatie en grootte van de foto. Het maken van een print kan ook.

2. Controleer of je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de foto. Als je wel toestemming hebt gegeven, dan kan er geen sprake zijn van een inbreuk.

3. Het auteursrecht rust in principe bij de maker van het werk. In het geval van foto's gaat het dus om degene die de foto’s heeft gemaakt (dit kan de makelaar zelf zijn of een ingehuurde fotograaf). In het geval van de omschrijving van de woning gaat het om de tekstschrijver (dat is meestal de makelaar). Als de maker in loondienst is, dan zal de werkgever de auteursrechten bezitten. Als de foto's door een vennootschap zijn openbaar gemaakt, rust daar in principe het auteursrecht. Is van beide geen sprake, dan is het aan te raden om een akte van overdracht van auteursrechten af te spreken met de maker. Raadpleeg hiervoor een gespecialiseerd advocaat, zoals LAWFOX. Zonder auteursrechten of handhavingsbevoegdheid kan je de auteursrechten niet handhaven.

4. Auteursrecht rust in principe alleen op werken die een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Simpel gezegd: het moet een creatieve prestatie betreffen. Technisch bepaalde elementen zijn niet beschermd. Op een foto rust al gauw auteursrecht omdat deze al gauw als creatief te bestempelen is. Indien mogelijk, raden we wel aan om de creatieve keuzes toe te lichten, zoals de compositie van de afbeelding, de afstand en de hoek waaruit is gefotografeerd, de belichting, de kleurstelling, scherptediepte, standpunt op het moment van fotograferen en andere variaties die de camera toelaat bij het creatieproces.

5. Het auteursrecht kent enige uitzonderingen. Eén daarvan is het (beeld)citaatrecht. Zo kan het zijn toegestaan om de foto als citaat te gebruiken. Wel vereist is dat dan de naam van de maker en de bron van herkomst wordt gemeld. Bovendien moet er echt sprake zijn van een (beeld)citaat, en niet enkel een foto ter opleuking.

6. Als er sprake is van een inbreuk op auteursrechten, dan kan de ander gehouden zijn tot het staken van de inbreuk (en de foto dus offline te halen), en om een schadevergoeding te betalen. Volgens Nederlands recht geldt dat enkel de daadwerkelijk geleden schade voor vergoeding in aanmerking komt. Welk bedrag de fotograaf door de inbreuk heeft gemist, is daarvoor een goed aanknopingspunt. Het is daarom goed om aan te sluiten bij de door de fotograaf gehanteerde licentievergoedingen. Zijn die er niet, dan kan bijvoorbeeld aangesloten worden bij de branchetarieven van bijvoorbeeld de Stichting Foto Anoniem. Voor een extra schadevergoeding als boete is in principe geen ruimte. Dat kan alleen als dat is afgesproken (zoals in sommatie C, na akkoord daarop). Wel kan er een extra vergoeding worden gevraagd voor schending van persoonlijkheidsrechten, zoals het ontbreken van naamsvermelding. In rechtspraak varieert dit van 1,- euro tot 75% over de licentievergoeding.

Heb je toch nog juridische vragen? Bel of mail dan gerust met LAWFOX Advocaten: info@lawfox.nl / 013 207 7 107.

Sommatiebrief

Je vindt de sommatiebrief onderaan deze pagina. Deze kun je downloaden en vrij gebruiken. 

  • Related Articles

  • Ik heb een tekst gekopieerd vanuit een tekstverwerker en nu klopt de opmaak niet in Pararius Office. Wat kan ik doen?

   Soms geeft het kopiëren en plakken van een advertentietekst vanuit Word of Docs een onverwacht resultaat in Pararius Office. Dit zit hem vaak in hoe witregels of lijstjes precies worden gemaakt in Word of Docs. Hieronder enkele tips om het kopiëren ...
  • Afspraken maken

   Jouw agenda is een belangrijk onderdeel van jouw werkzaamheden en je probeert om hem zo vol mogelijk te krijgen (of juist niet). Daarom kun je de agenda altijd snel terugvinden. Je vindt de agenda namelijk linksboven in elk scherm van Pararius ...
  • Hoe pas ik mijn profiel op Pararius aan?

   Elke vatgoedprofessional die op Pararius publiceert heeft een eigen profielpagina. Op de profielpagina kan een bezoeker van Pararius meer lezen over de organisatie van de vastgoedprofessional en kunnen alle aangeboden woningen gevonden worden. Naast ...
  • Wat is TIARA?

   Tiara is het NVM-uitwisselingssysteem van objecten en is de digitale brug naar Funda. Ieder object dient eerst aangemeld te worden bij Tiara alvorens dit object op Funda kan worden gepubliceerd. Het aanmelden van objecten bij Tiara is kosteloos. Het ...
  • Welke ondertekenmethodes kan ik gebruiken om een document digitaal te laten ondertekenen?

   Een document kan met 3 verschillende methodes ondertekend worden. Er kan maar meerdere methodes gelijktijdig gebruikt worden. Je kunt per contactpersoon een andere methode selecteren. De ondertekenaars krijgen altijd een uitnodiging per e-mail. De ...

  Heb je vragen?

   Mis je iets?

   Geef aan ons door wat je mist of wat onduidelijk is! We zullen dan ons best doen om jouw suggesties te verwerken.